Spółka Ekorecykling Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

  • WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  • POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  • OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
  • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
  • PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
  • REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
  • ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  • POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Kontakt

Tel: 530 980 503

Powroźnik 189a

33-370 Muszyna

KRS:0000723771

Kapitał zakładowy: 455.000,00 zł

NIP: 517-038-85-14

Regon:122440641